Algemene voorwaard en intern reglement

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast "Lithium" en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

1. Algemeen

Lithium vvzrl is de eigenaar en exploitant van Bed & Breakfast ”Lithium”. De exploitant kan zich laten vervangen door een derde, die belast wordt met het dagelijks beheer.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Bed & Breakfast ”Lithium”, gevestigd op Trianonlaan 11 te Mechelen-Muizen.

Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Op eenvoudig verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gasten.

Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast ”Lithium” zijn voor rekening van de gasten. De eigenaar of exploitant is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar of exploitant dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld (en desgevallend vergoed) aan de exploitant.

Gasten dienen instructies van de exploitant op te volgen.

De exploitant kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast ”Lithium” ontzeggen, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

De administratie van de exploitant is bepalend zonder meningsverschil, tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijkingen die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.

Gasten van Bed & Breakfast ”Lithium” dienen zich te houden aan deze voorwaarden en het Intern Reglement.

2. Reservering en bevestiging

De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden of via een verzoek via het webformulier op onze website of via gelieerde bookingssites. De beschikbaarheid kunt u eveneens aanvragen via deze website(s).

Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast ”Lithium” een definitieve bevestiging per e-mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen.

Op de website www.lithium.eu wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast ”Lithium” worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.

3. Kosten en betaling

De verblijfskosten in Bed & Breakfast ”Lithium” dienen uiterlijk bij vertrek voldaan te Lithium worden. Dit gebeurt bij voorkeur via de courante betaalkaarten (Visa, Mastercard, Maestro), via overschrijving vooraf of desnoods contant (in Euro). De exploitant kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.

Bij een reservering van een periode van meer dan 2 dagen, kan de exploitant een voorschot vragen van 40% van de overeengekomen huurprijs.

De actuele tarieven vindt u terug op onze website: www.lithium.eu.

Bij elk verblijf wordt de Belasting op het verstrekken van logies van de Stad Mechelen (kortweg ‘citytax’) afzonderlijk aangerekend (actueel tarief op website).

Indien wordt vastgesteld, zelfs na het vertrek, dat er zaken meegenomen, gestolen of beschadigd zijn door de gasten, zullen deze kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten dienen binnen de 7 dagen vergoed te worden door de gasten. In geval van diefstal of kwaad opzet zal steeds aangifte worden gedaan bij politie.

4. Annulering of No-Show

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de vrijgevallen reservering alsnog aan derden kunnen aanbieden.

Bij annulering betaalt de huurder een vergoeding aan de exploitant:

  • bij annulering tussen 21 en 8 dagen voor aankomst: 50% van de overeengekomen prijs
  • bij annulering minder dan 7 dagen voor aankomst: 75% van de overeengekomen prijs
  • bij annulering minder dan 1 dag voor aankomst of in geval van No-Show: 100% van de overeengekomen prijs wordt aangerekend.

Het verschuldigde bedrag is dan binnen 14 dagen over te maken op het bankrekeningnummer van de exploitant.

5. Contactgegevens

Lithium vvzrl
Trianonlaan 11
2812 Mechelen-Muizen

Tel: +32 470 075 972
welcome@lithium.eu
http://www.lithium.eu

BE 0678.656.738 - RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

6. Klachten en geschillen

Klachten dienen in eerste instantie aan de exploitant te worden gemeld, zodat er meteen een passende oplossing kan gezocht worden om het vervolg van uw verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen.

Mocht dat onverhoopt onvoldoende voldoening geven, kan u een brief sturen naar de exploitant (zie adresgegevens hoger).

De dienst Toerisme Vlaanderen van de Vlaamse Overheid is de bevoegde instantie die de vergunning toekent en waar verdere informatie verkregen kan worden over de reglementering inzake de exploitatie van toeristische logies en de rechtsmiddelen die algemeen voorhanden zijn bij geschillen en waar de toerist een klacht kan indienen.

TOERISME VLAANDEREN / VISIT FLANDERS
Grasmarkt 61 - 1000 Brussel
TEL: +32 2 504 04 00
E-mail: logies@toerismevlaanderen.be
www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet

In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afd. Mechelen bevoegd.

7. Aankomst en vertrek

Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de exploitant.

Ter legimitatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 17u de Bed & Breakfast gebruiken.

Op de dag van vertrek dient de Bed & Breakfast uiterlijk om 11u vrij te zijn.

Check-in is mogelijk tussen 16u en 19u. Check-out is mogelijk tussen 7u en 11u. Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden. Bij latere check-in of vroegere check-out zal een supplement aangerekend worden van 40 tot 80 EUR.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Bij het vertrek wordt samen met u de afrekening opgemaakt. Deze omvat de kosten van de overnachting met ontbijt, de extra verbruikte dranken/voedingswaren, de gebruikte wellnessfaciliteiten, eventuele aankopen en supplementen en de citytax.

8. Ontbijt

Het ontbijt wordt geserveerd in de gemeenschappelijke ruimte tussen 7u en 10u. Op verzoek kan er ontbeten worden op de kamer tussen 7u en 10u.

Het ontbijt is inbegrepen bij de overnachting.

In geval u allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen, dient u dit uiterlijk de avond voordien te melden aan de exploitant.

9. Uw verblijf

Geluidsoverlast en i.h.b. tussen 22u en 7u is niet toegelaten.

Radio’s, televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen. Hetzelfde geldt voor (te luide) gesprekken of andere activiteiten in de kamers of de gemeenschappelijke delen.

Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.

Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de exploitant overnachten in de accommodatie.

10. Gebruik van de faciliteiten

Gebruik van de faciliteiten is steeds op eigen risico.

Kinderen en jongeren onder de 16 jaar mogen nooit onbewaakt en/of onbegeleid gebruik maken van de faciliteiten.

Afhankelijk van de booking of arrangement kunnen deze faciliteiten inbegrepen of betalend zijn. Informeer vooraf bij de exploitant naar mogelijke supplementen.

10a Gebruik van de wellnessruimte

Op verzoek en mits reservering kunnen de gasten gebruik maken van de wellnessfacilteiten van de accommodatie: zwembad (diepte 1m65), sauna (80C), hamam (45C), regendouche, hot tub (outdoor) en jacuzzi (38C - outdoor).

Gebruik van gepaste badkledij is verplicht in zwembad en jacuzzi. Zwemshorts zijn niet toegelaten.

Telkens de wellnessruimte wordt betreden en na elk toiletgebruik dient de voetdouche gebruikt te worden. Vooraf douchen is verplicht.

Handdoeken zijn beschikbaar in de wellnessruimte, badjassen kan u vinden op de kamer. Na afloop mogen vuile handdoeken in de wasmand gelegd worden.

Gebruik sauna en hamam enkel indien u hiertoe medisch geschikt bent.

Gebruik van glas, porselein en andere breekbare voorwerpen is niet toegelaten in de wellnessruimte. Er zijn onbreekbare glazen en kopjes voorzien.

Gebruik van zeep ed. in zwembad, hamam en jacuzzi is niet toegelaten.

10b Gebruik van de fitnessruimte

Tussen 7u en 22u kunnen de gasten gebruik maken van de fitnessruimte.

Gebruik van gepaste sportkledij, schoenen en handdoek is verplicht.

Gebruik de toestellen enkel indien u hiervoor (medisch) geschikt bent en vertrouwd bent met hun werking.

Na gebruik alle gewichten terug op de voorziene plaats leggen en de gebruikte toestellen reinigen.

Vuile handdoeken mogen in de wasmand achtergelaten worden.

10c Gebruik van de movieroom

Op verzoek en mits reservering kunnen de gasten gebruik maken van de movieroom/homecinema.

Na gebruik dienen alle media (DVD, Blueray, ...) correct te worden teruggeplaatst of teruggegeven.

Indien de gasten gebruik maken van VOD of andere betalende opties van het aanbod van ProximusTV, zullen de kosten in rekening gebracht worden bij de afrekening.

Geluidsoverlast is niet toegelaten.

10d Gebruik van de tuin, het bos en de weilanden

De gasten kunnen tussen zonsopgang en zonsondergang gebruik maken van de tuin of gaan wandelen in het bos, op voorwaarde dat ze de privacy van de andere gasten, bewoners of buren respecteren.

In het bos is het niet toegestaan om te paden te verlaten, te vissen, te jagen of op enigerlei andere wijze de natuur te verstoren. Voor hun eigen bestwil is het niet toegestaan de dieren te voederen.

Indien de omstandigheden het toelaten, kunnen de gasten buiten ontbijten (op het terras, in het bos of op de weide). Dit dient de avond voordien afgesproken te worden.

Bij stormweer is het betreden van het bos verboden (vallende bomen / takken).

Op de weide staan 2 bijenkorven. Gelieve minstens 5m van de voorzijde te blijven.

10e Gebruik van de hottub aan de rand van het bos

Indien de omstandigheden het toelaten, kunnen de gasten mits reservering gebruik maken van de hottub aan de rand van het bos.

Handdoeken en badslippers zijn beschikbaar, badjassen bevinden zich op de kamer.

11. Veiligheid en milieu

Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen. De parking bij voorkeur voorwaarts verlaten.

De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en netjes te worden verlaten. Afval dient te worden gescheiden en in het daarvoor bestemde vuilnisbakje te worden gedeponeerd.

De EHBO-doos en AED bevinden zich achter de ontvangstbalie (zie pictogrammen). Kleine blusmiddelen vindt u verspreid over de accommodatie bij de desbetreffende signalisatie.

De aanwezigheid van verdachte personen is onmiddellijk te melden bij de exploitant.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Roken en open vuur zijn niet toegestaan vanwege de brandveiligheid.

De slaapkamers zijn geschikt voor het overnachten van maximaal twee personen. De gehele accommodatie is geschikt voor het overnachten van maximaal acht personen.

De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens uw verblijf.

Een badge is verkrijgbaar bij de receptie.

Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in Bed & Breakfast ”Lithium”.